Verenigingen & groepen

INLEIDING

‘Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.’
– ARTIKEL 27, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Als stadstheater laat de KVS zich inspireren door dit fundamentele artikel. We hebben de ambitie om elke Brusselaar minstens eenmaal per jaar over de vloer te krijgen. Een vrome wens? Deze brochure leert begeleiders van groepen en personen die zich dagelijks met het verenigingsleven inlaten wat de KVS concreet doet om zijn deuren te openen voor zoveel mogelijk mensen.

PROGRAMMATIE

Diversiteit in de zalen begint met diversiteit op de planken. De KVS programmeert zeer breed. Het is bijna onbegonnen werk om het allemaal op te sommen, zozeer verschillen de genres, kunstuitingen en artiesten. De artis- tieke ploeg laat zich graag leiden door de wil om sterke cultuurmomenten te brengen die soms onthutsend of een beetje verontrustend zijn, maar vertrekt steeds vanuit het verlangen om de wereld in vraag te stellen. Ze heeft daarbij niet de ambitie om antwoorden aan te reiken, maar wel mogelijke denksporen. Dat vraagt niet noodzakelijk veel voorkennis, wel nieuwsgierigheid en een open geest. Bepaalde voorstellingen zijn misschien wat moeilijker, andere wat toegankelijker.

Als je eraan twijfelt of een voorstelling wel toegankelijk is voor jouw publiek, neem dan gerust contact op met de publiekswerkers die je graag voorthelpen. Als groepsverantwoordelijke kun je ook try-outs bijwonen, waardoor je je een precies beeld kunt vormen van een voorstelling voor er met je groep heen te gaan.

COMMUNICATIE

BROCHURE (JAARLIJKS)

Elk jaar geeft de KVS een volledig en gedetailleerd programma uit waarin alle voorstellingen van het seizoen worden beschreven, met inbegrip van taalkundige en praktische inlichtingen. Dit seizoen wordt het samen gepresenteerd met Théâtre National onder de naam Toernee Capitale. De brochure is gratis op eenvoudig verzoek.

TWEEMAANDELIJKS PROGRAMMA

Behalve de jaarlijkse pocket geeft de KVS ook om de twee maanden een programma uit met alle geplande activiteiten. Dat is gewoonlijk vollediger dan de pocket, want het bevat ook activiteiten naast het basisprogramma, bijvoorbeeld debatten, ontmoetingen en de samenwerking met diverse festivals. Schrijf je hier in, en je krijgt het thuis toegestuurd.

WEBSITE EN FACEBOOK

De website bevat alle informatie van de pocket, maar ook een heleboel bijkomende inlichtingen zoals video’s waarin de artiesten zichzelf voorstellen, artikels en redactionele inhoud. De website wordt dagelijks bijgewerkt en bevat een schat aan informatie. De KVS is ook aanwezig op het sociale netwerk Facebook met een profielpagina en een fanpagina.

NIEUWSBRIEF

Als groepsverantwoordelijke kun je je ook inschrijven op de nieuwsbrief voor groepen waarmee je op de hoogte blijft van specifieke activiteiten voor verenigingen.

PUBLIEKSWERKERS

De KVS beschikt over twee drietalige publiekswerkers die je kunnen helpen om:

 • de communicatiehulpmiddelen (zie boven) beter te begrijpen;
 • het programma te presenteren en uit te leggen;
 • ontmoetingen met artiesten te organiseren. Bij de meeste stukken hoort één voorstelling met inleiding vooraf en één voorstelling met discussie achteraf. Ze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is soms mogelijk om andere voorstellingen op maat te organiseren;
 • je groep voor de voorstelling te ontvangen om het ijs te breken;
 • je te ontmoeten en je activiteiten mee te delen aan artiesten die rond dezelfde thema’s actief zijn;
 • je eventueel op weg te zetten naar andere voorstellingen of andere culturele spelers om zo coherente cultuurtrajecten te ontwerpen die aan de verlangens van je groep beantwoorden.

Naast de publiekswerkers zijn er ook nog drie personen die instaan voor publieksreceptie en reserveringen. Zij kunnen je ook adviseren en oriënteren in onze programmering.

FINANCIEEL

De KVS is gevoelig voor de financiële weerslag van de toegangskaartjes en berekent zijn tarieven op billijke wijze, zodat ze voor zoveel mogelijk mensen haalbaar blijven. De prijs van cultuur is een bekommernis die ook meespeelt in de programmakeuze. Sommige voorstellingen zijn wat duurder, andere kosten nauwelijks € 5.

De KVS werkt ook samen met:

 • Article 27 (kaartjes tegen € 1,25 voor wie het moeilijk heeft)
 • PasPartoe (kaartjes tegen € 2 voor wie het moeilijk heeft)
 • Arsene 50 (lastminutekaartjes tegen 50%)

Mocht je een probleem hebben, neem dan gerust contact op met de publiekswerkers. Als groepsverantwoordelijke kun je trouwens gratis worden uitgenodigd op bepaalde try-outs – een manier om je oriënteren in en vertrouwd te maken met het huis zonder de financiën van je vereniging te belasten.

NB Heel wat instellingen steunen op financiële wijze inspanningen betreffende de dialoog tussen generaties, de interculturele dialoog of algemene initiatieven voor een grotere gelijkheid van kansen (gemeenten, OCMW’s, stichtingen enz.). Ook meer en meer bedrijven ondersteunen socioculturele projecten en daarnaast zijn er nog de netwerken voor financiële participatie en crowdfunding (KissKissBankBank, Growfunding enz.).

HOE KIEZEN TUSSEN DE VOORSTELLINGEN?

Iedere voorstelling is een mogelijke toegangspoort en via meervoudige ervaringen kun je zeker greep krijgen op de actuele podiumkunsten. Zoals in de keuken vragen bepaalde smaken wat tijd en herhaaldelijk proeven voor je ze naar waarde leert schatten. De KVS zet in op intelligentie, hecht evenveel belang aan emoties als aan referenties en vertrekt van het principe dat je op verschillende manieren (die allemaal gelijkwaardig zijn) met cultuur in contact kunt komen. Hieronder vind je enkele denksporen, waarbij rekening is gehouden met het specifieke karakter van het socioculturele veld. Neem gerust contact op met de cultureel bemiddelaars om een en ander te bespreken.

COUPS DE COEUR

Een reeks voorstellingen die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn:

MISSIE
COUP FATAL
VADER
3 x film : PATIENCE, PATIENCE...T'IRAS AU PARADIS!31 HALTESOUR CITY
32 RUE VANDENBRANDEN
LA CIVILISATION, MA MÈRE!..

ROBIN HASSAN HOOD 
BADKE 
UIT DE BOL / COUP DE CHŒURS + 10

BUITENBEENTJES

Neemt u graag een berekend risico? Dan zijn onze buitenbeentjes misschien iets voor u, voorstellingen die in de regel voor iets meer controverse, soms voor wat verwarring zorgen. Door hun ongewone, verontrustende blik op hedendaagse thema’s. Of door hun vernieuwende taal of vorm. De buitenbeentjes dit seizoen bezitten stuk voor stuk een hoog rock & roll gehalte of 5 manieren om je energie te boosten!

SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE...
EN AVANT MARCHE!
IN SPITE OF WISHING AND WANTING
MACBETH
KINSHASA ELECTRIC

ZONDER WOORDEN

Op zoek naar een voorstelling zonder taal maar met een sterk verhaal? In onze selectie voorstellingen zonder woorden vindt u ongetwijfeld uw gading.

COUP FATAL
32 RUE VANDENBRANDEN
BADKE
HALLO
UIT DE BOL / COUP DE CHŒ
URS
KINSHASA ELECTRIC
CUT THE SKY

SUPERDIVERSE

De onderstaande selectie richt zich tot wie interesse heeft voor interculturaliteit:

COUP FATAL
3 x film : PATIENCE, PATIENCE...T'IRAS AU PARADIS!, 31 HALTES, OUR CITY
LA CIVILISATION, MA MÈRE!..
HIGH HEELS AND STUFFED ZUCCHIN
ALEFBA 
CUT THE SKY
ROBIN HASSAN HOOD
THE DIALOGUE SERIES IV: MOYA
MACBETH
KINSHASA ELECTRIC

BADKE 

JONG VAN HART

Met zijn voorkeurtarief van €9 voor wie minder dan 26 is (wat een kaartje voor het theater even duur maakt als een bioscoopkaartje), zendt de KVS een sterk signaal uit naar jongeren. Cultuurgewoonten ontstaan immers vanaf de adolescentie. Maar de KVS verleent absolute prioriteit aan diversiteit en daarom zijn ook senioren meer dan welkom. Het ‘jonge’ tarief is misschien een gelegenheid voor volwassenen- en seniorengroepen om zich onder het jonge volkje te mengen. Dit seizoen staan er trouwens acteurs op de planken van 8 tot 80 jaar!

Hier vind je een reeks voorstellingen die we in dit verband aanraden:

VADER
LETTRE A D 
EN AVANT, MARCHE !  

LA CIVILISATION, MA MÈRE!..
LE DOUTE, LE TRAVAIL ET LA TENDRESSE 
ROBIN HASSAN HOOD

Voor een jong publiek is er een specifieke brochure van de KVS en we zijn ook aanwezig op sociale netwerken.

EMPOWOMEN

Verenigingen die actie voeren ten voordele van gelijke kansen voor mannen en vrouwen onderstrepen het feit dat vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de media (toelichting door specialisten) en in de hoogste rangen van de macht, raden van beheer en minsteriële kabinetten. In de artistieke wereld zijn er meer en meer vrouwelijke choreografen, regisseurs en schrijvers.

Hierbij een reeks voorstellingen die relevant kunnen zijn voor wie nadenkt over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

HIGH HEELS AND STUFFED ZUCCHINI 
AH / HA 
JE VOUS ENVOIE COMME DES BREBIS AU MILIEU DES LOUPS 

3 x film : PATIENCE, PATIENCE... T'IRAS AU PARADIS !31 HALTESOUR CITY
DIALOGUE SERIES IV : MOYA  
LE DOUTE, LE TRAVAIL ET LA TENDRESSE
HOUSEWIFE 

TAAL & TOEGANKELIJKHEID

Als Brusselse stadstheaters, KVS en Théâtre National gaan dit seizoen nog even verder binnen Toernee Capitale om taalbarrières neer te halen of te verlagen. 

 • Boventiteling: heel wat voorstellingen worden opgevoerd in een bepaalde taal en boventiteld in één of meer andere talen. Specifieke informatie hierover wordt steevast bij elke voorstelling gecommuniceerd.
 • Het gebruik van een universele taal, namelijk die van het lichaam. Naast dansvoorstellingen zijn er ook concerten en regie-ingrepen waarbij wordt gekozen voor een zeer fysiek spel en expliciete visuele effecten, waardoor de tekst minder belangrijk wordt.
 • Meertaligheid: naar het voorbeeld van de Brusselse smeltkroes worden bepaalde voorstellingen opgevoerd in verschillende, al dan niet Europese talen, waarbij de de inhoud toegankelijk wordt gemaakt door boventiteling en regie.
 • Wie Frans leert, krijgt via teksttheater een mooie kans om zich te oefenen, terwijl je dankzij de boventiteling toch in alle comfort kunt blijven luisteren.

NB Deel zeker je moedertaal mee aan het bespreekbureau bij je reservering (of aan het ontvangstpersoneel de avond zelf voor de vrije plaatsen). Sommige plaatsen in de zaal zijn beter geschikt voor wie de boventitels leest (het is bijvoorbeeld beter om de eerste rijen te vermijden, anders moet je de hele tijd omhoog kijken om de teksten te kunnen lezen.)

Dansvoorstellingen:

SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE
AH/HA
CUT THE SKY
VADER 
32 RUE VANDENBRANDEN 
LIESBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN 
DIALOGUE SERIES IV : MOYA 
ODE TO THE ATTEMPT 
IN SPITE OF WISHING AND WANTING
KINSHASA ELECTRIC 
EXTENDED PLAY 
BADKE 
HALLO
IT'S IN THE SMALL THINGS  
 

Concerten:

ALEFBA
EN AVANT, MARCHE ! (muziektheater) 
WACHTEN OP GORRO (muziektheater) 
COUP FATAL (muziekvoorstelling) 
MACBETH (muziekvoorstelling)
DE SLEUTEL (muziektheater) 

Nederlandstalige voorstellingen:

HIGH HEELS AND STUFFED ZUCCHINI 
MISSIE 
APERCU DE L’INCONNU 
DE SLEUTEL 
ROMEO EN JULIA 
HEDDA GABLER 
MEMENTO PARK 

Franstalige voorstellingen:

MISSION 
LA CIVILISATION, MA MERE ! 
LE GRAND CIRQUE 
LE DOUTE, LE TRAVAIL ET LA TENDRESSE
HOUSEWIFE 

GEREEDSCHAPSKIST

MATINEES

Sommige voorstellingen worden ook overdag georganiseerd. De matineevoorstellingen vinden plaats op zondag om 15:00 en tijdens de week (op dinsdag of donderdag) om 12:30. Tijdens de week kun je vanaf 11:30 soep of broodjes bestellen in Café Congo. Vanaf acht personen is het ver- plicht om te reserveren op het nummer 02 210 11 04. Bij de matineevoorstellingen tijdens de week hoort ook steeds een inleiding, waarvoor het aangewezen is te reserveren.

INLEIDINGEN EN NAGESPREKKEN

Voor de eigen producties organiseert de KVS inleidingen door een dramaturg of specialist. Ze zijn voor iedereen gratis toegankelijk en vinden doorgaans plaats op de eerste woensdag na de première. Tijdens de nagesprekken na de voorstelling kun je de artiesten ontmoeten. Voor de KVS-producties vinden ze doorgaans op vrijdag plaats.

Voor groepen kunnen we ook inleidingen op maat organiseren.

RONDLEIDINGEN

Geboeid door onze gebouwen vanwege hun belang inzake architectuur en erfgoed, of zin in een eerste kennismaking? Neem dan deel aan een rondleiding. Hier vind je de gegevens van onze partners die de rondleidingen organiseren:

Korei:
Focus op architectuur en theatergeschiedenis en een blik achter de schermen van KVS
Duur: 1,5 uur – NL of FR – € 75 – max. 25 deelnemers
Contact: T 02 380 22 09 – info [at] korei [dot] bewww.korei.be

Brukselbinnenstebuiten:
Stadswandelingen in de buurt van de KVS met boeiende brukselgidsen die van de stad houden. Eventueel te combineren met een voorstelling.
Duur :3 uur – NL of FR
Contact: www.brukselbinnenstebuiten.be

Mooss:
Interactieve rondleidingen op maat van jongeren
Duur: 2 uur – NL of FR – 160€ (excl. vervoerskosten gids) – max 25p.
Contact: www.mooss.org

PRAKTISCHE INFORMATIE

ONTHAAL

De receptie van de KVS bevindt zich in de Arduinkaai 9, 1000 Brussel en is open van dinsdag tot vrijdag van 12:00 tot 19:00 uur. Om de publiekswerkers te ontmoeten kun je het best een afspraak maken.

BESPREEKBUREAU

Het bespreekbureau gaat één uur voor de voorstelling open. We raden groepsverantwoordelijken aan om de kaartjes te betalen bij het reserveren en minstens 30 minuten vooraf aanwezig te zijn, zodat alle toeschouwers hun plaats kunnen innemen voor het begin van de voorstelling.

RESERVERING

 • Het groepstarief geldt vanaf 15 deelnemers. De begeleider van de groep betaalt zijn kaartje niet.
 • Je kunt reserveren bij Olga Cermelj – groepen [at] kvs [dot] be – tel.02/210.11.00. Gelieve niet via de website te reserveren; zo kan het bespreekbureau reserveringen van scholen en groepen apart behandelen en je een aangepaste dienstverlening aanbieden. Reserveringen voor groepen moeten minimaal drie weken voor de datum van de voorstelling gebeuren.
 • Vermeld bij het reserveren duidelijk volgende gegevens: de naam van de voorstelling, het aantal deelnemers, de gegevens van de contactpersoon, een factuuradres en het btw-nummer (indien van toepassing).

TWEE ZALEN

De KVS_Bol, is de grootste zaal, met een capaciteit van 500 plaatsen. Ze bevindt zich in de Lakensestraat 146, 1000 Brussel, in het oudste deel dat in 2006 werd gerestaureerd. Ze omvat ook het café Foyer en de polyvalente zalen Top en Bar die geschikt zijn voor groepen. De voorstellingen in de Bol beginnen om 20:00 (behalve de matineevoorstellingen).

De KVS_Box omvat een zaal van 200 plaatsen en de bars Café Congo en Café Brazza. Ze bevindt zich in de Arduinkaai 9, 1000 Brussel, in het recentste deel. De voorstellingen in de Box beginnen om 20:30 (behalve de matineevoorstellingen).

De twee gebouwen bevinden zich naast elkaar.

DUURZAME MOBILITEIT

In zijn ecologische actieplan KVS_2020 stelt de KVS zich als doel spaarzamer en bewuster om te springen met energiebronnen. De KVS spoort toeschouwers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer in hun verplaatsingen van en naar de voorstellingen. Het theater bevindt zich niet ver van de stations Brussel-Noord en Brussel-Centraal en vlakbij de metrostations IJzer en Sint-Katelijne, en is dus gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Fietsers kunnen gebruik maken van de talrijke fietsstallingen rond het theater en het Villopunt in de Lakensestraat.

NB Voor elk kaartje draagt de KVS € 1 bij aan de mobiliteit!

TOEGANKELIJKHEID VOOR GEHANDICAPTE PERSONEN

KVS_Box en KVS_Bol zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Gelieve bij de reservatie van jouw tickets steeds te vermelden of je een gewone of elektrische rolstoel gebruikt, en of u tijdens de voorstelling in je rolstoel wenst zitten.

Elke toeschouwer met een hoorapparaat kan gebruikmaken van de ringlei- ding in de KVS_Bol en KVS_Box. Ringleiding is een draadloos systeem voor hoorapparaten met een T-stand dat het scènegeluid versterkt en omgevingsgeluiden wegfiltert. Reserveren is noodzakelijk. Met dank aan Cera.

CONTACT

Publiekswerkers

Maya Galle/Groepen en verenigingen
maya [dot] galle [at] kvs [dot] be – T 02 210 11 42

Groeps- en schoolreservaties

Olga Cermelj
groepen [at] kvs [dot] be - T 02 210 11 00