Missie

Als Brussels stadstheater kiest KVS ervoor een platform te zijn voor een waaier aan  stemmen en verhalen uit de meertalige en superdiverse hoofdstad van België en Europa.

De stedelijke realiteit, haar uitdagingen en spanningen en kansen zijn de kiemen van waaruit de artistieke werking van KVS zich ontwikkelt.

KVS wil bijdragen aan de stad van morgen en gelooft in artistiek werk dat wordt gevoed vanuit lokale contexten. Op die manier ontmoet KVS op zijn pad jaarlijks zeer diverse artiesten, gezelschappen, wetenschappers, denkers, activisten en instellingen.

In een versplinterde stad als Brussel bestaat een uitgesproken nood aan gedeelde ervaringen en aan projecten die bruggen slaan over talige, culturele en sociaal-economische grenzen. KVS wil daarom een kosmopolitische plek zijn waarin zeer uiteenlopende artiesten en publieken zich herkennen. En waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Vanuit zijn Brusselse verankering reikt KVS ook resoluut naar de wereld, die groter is dan Europa, via samenwerkingen en uitwisselingen met internationale artiesten, gezelschappen en theaterhuizen. Centraal daarin staan langdurige internationale trajecten zoals in Congo en Palestina, gebaseerd op wederkerigheid en evenwaardigheid.

KVS wil op bescheiden wijze een verschil maken van Vlaanderen tot Congo en zet voluit in op unieke artistieke kruisbestuivingen die mee vorm geven aan de stad van morgen.