KVS is ...

Stafleden

Jan Goossens, artistieke leiding
Jan Goossens woont al 20 jaar in Brussel en is sinds 2001 artistiek leider van KVS. Lees meer

Hij studeerde in Antwerpen, Leuven en London. Na zijn studies belandde hij via Gerard Mortier in de opera en werkte hij als dramaturg vele jaren met de Amerikaanse regisseur Peter Sellars. In KVS zette hij de voorbije tien jaren in op de omvorming van het huis tot een multidisciplinair en meertalig stadstheater, sterk verbonden met Brussel, maar ook met de wereld. De samenwerking met artiesten en collega's van over de taalgrens, zoals het Théâtre National van Jean-Louis Colinet, krijgt daarbij bijzondere aandacht. Goossens is daarnaast zelf een van de trekkers van de Congo-werking van KVS, is vice-president van het Europese theaternetwerk IETM en initiatiefnemer van 'Shared Spaces' waarin culturele operatoren vanop vier continenten elkaar op vele vlakken versterken. Hij moeit zich ook graag in het maatschappelijke debat, onder andere via geregelde columns in De Morgen, De Standaard en Le Soir.

Hildegard De Vuyst, dramaturg

Guy Demul, theatermaker
Guy Dermul is in de eerste plaats toneelspeler maar sporadisch ook schrijver en hoe langer hoe meer ook regisseur. Lees meer

In een ver verleden speelde hij bij Jan Decorte, Steve Paxton, Jürgen Gosch en Jan Ritsema. Hij was in 1984 medeoprichter van het theatercollectief Dito’Dito, werkte regelmatig samen met TG STAN en het Franstalige Transquinquennal. Sinds 2006 maakt hij deel uit van de artistieke kern van KVS. Daar maakte hij de voorstellingen Litanie, Barakstad, It's my life and i do what i want (i.s.m. Pierre Sartenaer) en Skieven. Hij is in KVS één van de bezielers van Armwoede/Pauvérité/Powerty. waarvoor hij dit seizoen de voorstelling Hunger for Trade zal maken in het kader van een groot internationaal project.
Hij speelt onregelmatig ook in films met als laatste wapenfeit De helaasheid der dingen.

Willy Thomas, theatermaker
Willy Thomas is sinds 2006 lid van de artistieke kern van de KVS. Lees meer

Hij startte als speler bij HTP van Jan Decorte en richtte in '84 Dito'Dito op, samen met Guy Dermul. Naast spelen en maken schreef hij ettelijke toneelstukken waarvan B=A bekroond werd met de Signaalprijs in '90, in een regie van Guy Cassiers. In '94 werd B=A nogmaals bekroond met dezelfde prijs; maar dan in een enscenering van Dito'Dito. Naast sporadische samenwerkingen met Josse De Pauw, Guy Cassiers, Bart Meuleman e.a. was er vooral een intense band met tg Stan en het Franstalige gezelschap Transquinquenal waarmee verscheidene producties werden gecreëerd. Sinds het begin van de jaren negentig werd het werk van Dito'Dito steeds meer verbonden met de stedelijke realiteit. De productie 'STOEMP' in co-regie met Guy Dermul was daarbij de brug tussen KVS en Dito'Dito. In de KVS speelde hij een belangrijke rol in de 'Dea Loher' cyclus met Alize Zandwijk van het Ro-Theater, de samenwerking met Olympique Dramatique (Shakespeare), Bart Meuleman (Kafka), Ruud Gielens, Raven Ruël (Tsjechov), Wim Vandekeybus (Decorte) en Thomas Bellinck. Opnieuw met Guy Dermul maakt hij het taalgemengde 'pain perdu, gewonnen brood' met laatstejaarstudenten uit verscheidene theaterscholen uit het gehele land en met teksten van Pol Hoste. Tijdens het seizoen 2012-2013 was hij de coördinator van het omvangrijke stads-gebeuren Tok Toc Knock.

Mieke Verdin, theatermaker
Mieke Verdin maakte, na haar studie Kunstgeschiedenis aan de KULeuven en toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, een aantal jaren deel uit van het gezelschap van Jan De Corte. Lees meer

Daarnaast maakte ze een aantal losse voorstellingen, oa met Guy Dermul, Josse De Pauw. In 1985 vervoegde ze, het pas opgerichte Brusselse collectief Dito’Dito. In die tijd werkte ze ook regelmatig samen met tg Stan, het Franstalige ‘Transquinquennal’ en met Tristero. Sinds 2006 maakt zij deel uit van de artistieke kern van KVS, waar zij meewerkte aan diverse projecten met oa. Raven Ruëll, Johan Dehollander, Ruud Gielens, Olympique Dramatique....De samenwerking met Franstalige theatermakers , (momenteel oa.met Dominique Roodthooft) aangezet binnen Dito’Dito’, blijft voor haar ook binnen het Brusselse project van KVS zeer belangrijk.

Danny Op de Beeck, zakelijke leiding
Danny Op de Beeck woont sinds 1991 in Brussel en werd in 2000 zakelijk leider van KVS. Lees meer

Hij studeerde in Brussel. Na zijn studies kwam hij al snel in KVS terecht: eerst als rechterhand van zijn voorganger en vervolgens, reeds enkele maanden later, als diens opvolger. Zijn focus lag meteen op het financieel gezond maken van de instelling, het mee in goede banen leiden van de renovatie en nieuwbouw van het theater en het omvormen van KVS tot een performant stadstheater in het Brussel van de 21ste eeuw. Hij is ook voorzitter van het Brussels Kunstenoverleg, vanuit een geloof in de nood aan sensibilisering en samenwerking in de Brusselse culturele sector.

Paul Kerstens, Afrika traject
Paul Kerstens studeerde in Antwerpen, Gent en Bayreuth, en werkt al meer dan 25 jaar rond cultuur in en uit Afrika. Lees meer

Zijn belangrijkste werkterreinen zijn Afrikaanse literaturen en de historische en hedendaagse verwevenheid van Europa met Afrika. Na zijn betrokkenheid als assistent bij de Lumumba-commissie in het Belgisch parlement, startte hij in KVS de denktank Green Light op om de banden van het huis met Brusselse artiesten met Afrikaanse roots te versterken. Sinds 2005 bouwt hij, samen met Jan Goossens en heel wat Afrikaanse artiesten, de Congowerking van KVS uit. Hij werkt zeer intensief en actief samen met kunstenaars in Kinshasa, waar hij verschillende maanden per jaar verblijft. Met lokale partners coördineert hij er ook het jaarlijks kunstenfestival Connexion Kin, waarvan de eerste editie in 2009 plaatsvond. Sinds 2012 coördineert hij eveneens Bato Congo, een programma met Afrikaanse artiesten binnen Theater Aan Zee, in samenwerking met 11.11.11, TAZ en de Stad Oostende.

Ralf Nonn, technische leiding
In 2011 werd Ralf Nonn technisch directeur van de KVS. Lees meer

Hij haalde in 1985 een diploma mijnbouwkunde aan de Universiteit van Bochum (Duitsland) en werkte meer dan een jaar als mijnbouwingenieur in een Duitse steenkoolmijn. Van 1987 tot 1989 studeerde hij dans in Essen. In 1989 verhuisde hij naar België, waar hij begon te dansen bij PlanK (het latere Charleroi Danses). Zijn loopbaan als lichtontwerper ging van start bij het Brusselse gezelschap 'Un Œuf is un Œuf'. Als freelance lichtontwerper werkte hij onder meer voor Toneelgroep Amsterdam, Meg Stuart, Royal Flemish Theatre, Ultima Vez, Peeping Tom, Ballet Marseille, Ballet Lyon, Deepblue, Transquinquennal, David Byrne, Sidi Larbi Cherkaoui en Gregory Maqoma. Heel wat producties voor bijzondere evenementen waren van zijn hand, in Brussel, Parijs, Wenen, New York, Keulen en Moskou. Zo ook ‘Les métamorphoses du Louvre’, in het Louvre in Parijs. Hij werkte ook voor tv-producties, films, videoclips en bijzondere evenementen zoals ‘Blush’, ‘Hereafter’, ‘Fame’, ‘The Do’, ‘In Spite of Wishing and Wanting’, ‘Puur’, ‘Inasmuch’ enz.

Nicole Petit, (internationale) spreiding & tourneecoördinatie
Sinds mei 2006 doet Nicole Petit de (internationale) spreiding en de tourneecoördinatie van de reisproducties van KVS. Lees meer

Ze studeerde in '85 af in de Germaanse Filologie en behaalde begin de jaren '90 een diploma Boekhouden. Ze ging aan de slag in het Museum voor Schone Kunsten Gent, waar ze instond voor de tentoonstellingsadministratie en collectiebeheer. In '93 assisteerde ze gedurende een jaar de zakelijke leiding bij Ultima Vez. Van 1994 tot 2000 werkte ze voor Speelteater Gent / de Kopergietery, een kunstencentrum voor kinderen en jongeren onder artistieke leiding van Eva Bal. Ze was er verantwoordelijk voor de programmering van de gastvoorstellingen en de productiespreiding. In die periode zetelde ze 4 jaar als voorzitter in de jeugdtheaterjury’s Signaal & 1000 Watt. In 2000 verliet Nicole Petit de Kopergietery en liet het jeugdtheater achter zich. Vanuit Mont Petit – Theater & Dans behartigde ze gedurende 5 jaar de binnen- en buitenlandse contacten voor de theatergezelschappen DASTHEATER Gent en Theater Zuidpool Antwerpen en de danscompagnie Hans Hof Ensemble Amsterdam. Uitgangspunt van Mont Petit was een persoonlijke en kwalitatieve spreiding van de juiste voorstelling op de juiste speelplek, voor het juiste publiek. In 2004 was zij daarnaast ook jeugdcurator van het Theaterfestival. Sinds mei 2006 doet Nicole Petit de (internationale) spreiding en de tourneecoördinatie van de reisproducties van KVS.

Griet Rigole, coördinator communicatie

Patrick De Coster, pers

Angela Tillieu Olodo, publiekswerking

Artiesten aan het werk in KVS_creaties

Koen Augustijnen, Brett Bailey, Walter Bart, Thomas Bellinck, Gabriela Carrizo, Fabrizio Cassol, Franck Chartier, Josse De Pauw, Kristien De Proost, Kaat De Windt, Guy Dermul, Wine Dierickx, Dinozord, Youri Dirkx, Thomas Gunzig, Wim Helsen, Fumiyo Ikeda, Matijs Jansen, Serge Kakudji, Anton Lachky, Tom Lanoye, Yann Leguay, Faustin Linyekula, Jolie Ngemi, Sebastian Nübling, Elvis Peeters, Alain Platel, Manu Riche, Dominique Roodthooft, Raven Ruëll, Pierre Sartenaer, Ula Sickle, Willy Thomas, Rosalba Torres Guerrero, Peter Vandenbempt, Benjamin Verdonck, Maartje Remmers, Marleen Scholten, Jeroen Van der Ven, Stijn Van Opstal, David Van Reybrouck, Wim Vandekeybus, Bruno Vanden Broecke, Mieke Verdin

 

Gezelschappen die hun stempel drukken op KVS_creaties

A.M. Qattan Foundation, Anton Lachky Companie, Behoud de begeerte, Le Corridor, les ballets C de la B, N099 Tallinn, Münchner Kammerspiele, Peeping Tom, Rosas, Steigeisen, Studios Kabako, Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Les Tanneurs, Théâtre National, Third World Bunfight, Toneelhuis, Tristero, Ultima Vez, Wunderbaum

 

Raad van bestuur

Afgevaardigden Stad Brussel: Hilde Vernaillen, Yamila Idrissi, Roel Jakobs, Pieter Debou & Olivier Auvray

Afgevaardigden Vlaamse Gemeenschap: Jos Geysels, Frank Meysman, Mireille Schreurs, Linde De Corte & Johan Swinnen

Afgevaardigden Vlaamse Gemeenschapscommissie: Tinne Vanderstraeten

Regeringscommissaris: Lieven Tack