Congo

Sinds 2005 trekt KVS geregeld naar Congo, en is Kinshasa omgekeerd ook in KVS aanwezig. De motivatie daarvoor vinden we alweer in Brussel: omwille van zijn verleden en heden is Brussel vandaag deels ook een Afrikaanse stad.

 

Omdat de hedendaagse podiumkunsten niet langer een louter westerse kwestie zijn, zet KVS in op duurzame ondersteuning van Congolese artiesten en culturele instellingen.
We doen dat op verschillende manieren:
* door het werk van Congolese artiesten vaak voor het eerst in Brussel te programmeren
* door ontmoetingen te faciliteren tussen Belgische, internationale en Congolese partners
* door dans-, theater-, en schrijfworkshops te organiseren in Kinshasa
* door collectieve samenwerkingen tussen Belgische en Congolese artiesten te steunen en op te zetten, zoals de voorstelling À l’attente du livre d’or (2010)
* door het werk van Congolese artiesten te co-produceren. Sinds 2005 is KVS onder anderen nauw betrokken bij het werk van de Congolese choreograaf Faustin Linyekula en zijn dansgezelschap Studios Kabako. Lees meer

Sinds 2009 is KVS de drijvende kracht achter Connexion Kin, het internationaal en multidisciplinair kunstenfestival in Kinshasa. Met de steun van het Brussels Gewest en internationale partners als het Institut Français, de Duitse Bundes KulturStiftung en het Prins Claus Fonds komen artiesten uit Congo, Afrika en de rest van de wereld elk jaar bij elkaar om duizenden Kinois eindelijk te bieden wat zij en hun geglobaliseerde wereldstad verdienen: podiumwerk van het hoogste niveau en een plek in het internationale circuit. Connexion Kin fungeert als motor voor de culturele sector in Kinshasa en de regio en betekent voor de artiesten vaak een springplank naar internationale podia.

 

Samen met 11.11.11 en TAZ, en met de steun van VAIS, verzorgt KVS sinds 2012 het Bato Congo - luik op het festival Theater aan Zee in Oostende. Bato Congo biedt Congolese fotografen, muzikanten, theatermakers en auteurs een Europees podium en geeft Europese publieken de gelegenheid met hun werk kennis te maken. Tegelijk wil het festival kunst en cultuur in de kijker zetten als stuwende kracht in de ontwikkeling van een regio.

Focus

Oude Vlamingen met baarden

Paul Kerstens, coördinator van het Afrikatraject van de KVS, vroeg aan vier Congolese acteurs, die heel wat etappes van het KVS-Congotraject hebben meegemaakt, hoe zij die vijf jaar van uitwisseling tussen Brussel en Congo hebben ervaren.

Lees het interview door Paul Kerstens.
(uit: KVS_Express, april-juni 2010)

Het Kinshasaeffect

'De allerlaatste voorstellingen van pitié! speelden we in Kinshasa. Het was een indrukwekkende ervaring, die heel wat vragen opriep en emoties losmaakte.'

Lees het artikel van Alain Platel, choreograaf van les ballets C de la B
(uit: KVS_Express, okt-nov 2009)

Licht op Green Light

Hoe kan een historisch beladen 'instituut' als de KVS zich verhouden tot de verschillende gemeenschappen die samen 'Brussel' heten? Green Light probeert de kloof te dichten tussen het beeld van Brussel waarin 'Afrika' prominent aanwezig is in het straatbeeld, en het ontbreken daarvan als je de KVS binnenkomt.

Lees het artikel van Paul Kerstens.
(uit: KVS_Express, april-juni 2009)

Leopold II in Congo

De tournee door Kinshasa met Het leven en de werken van Leopold II, een KVS-productie uit 2002 in een regie van Raven Ruëll, bleek een revitaliserende theaterervaring. In de confrontatie met het Congolese publiek ondergaat de voorstelling een Viagra-behandeling die nog maar eens aantoont hoe potent het medium 'theater' kan zijn.

Lees het artikel van Hildegard De Vuyst.
(uit: KVS_Express, nov 2007)